Vi kan tilby tjenester innenfor:

  • Renovering av bad. Hele bad, eller bare rør opplegg.
  • Renovering/Bytte av rørsystem i eneboliger, og rekkehus.
  • Bytte av varme kilder, og legging av gulv varme/radiatorer.
  • Omlegging, eller bytte av vann, og kloakk ledninger fra eneboliger/rekkehus.
  • Mindre jobber som bytte av vasker, armatur, toaletter og liknende samt reparasjoner/utbedringer.